Aktualności

Testico w mojej pracy

12.05.2011

TESTICO w mojej pracy

 

                Współczesna szkoła stawia wiele wyzwań nauczycielom, uczniom i rodzicom. Jako nauczyciel staram się jak w najbardziej atrakcyjny i przystępny sposób przybliżyć uczniom wiedzę, stosując i używając wiele różnych metod i środków dydaktycznych.

                Uczeń, nie jest już biernym odbiorcom, wymaga działania i aktywności w poznawaniu otaczającego go świata. Również rodzic – chce w jasny i przejrzysty sposób poznać mocne i słabe strony swojego dziecka, aby móc je ukierunkować w działaniach i zniwelować niedoskonałości.

                To wszystko w dużej mierze umożliwia mi używanie w swoim warsztacie pracy TESTICO.

Pomijam już samą atrakcyjność sprawdzania wiedzy uczniów w oczach dzieci. Walor emocjonalny – uczniowie lepiej reagują na tę formę kontroli stanu wiedzy. Kartka i długopis, choć nadal niezbędne, przegrywają z pilotem lub komputerem. Dziecko niemal natychmiast uzyskuje wynik swojej pracy. Nie czeka w napięciu kilku dni na ocenę. Jako nauczyciel mogę obrazowo wykazać jakie zagadnienia nie są jeszcze w pełni opanowane, przez cała klasę jak i poszczególnych uczniów. Pozwala zaoszczędzić sporo czasu przeznaczonego na analizę sprawdzianów. Ułatwia mi archiwizację wyników pracy uczniów. Mogę więcej czasu przeznaczyć na atrakcyjne opanowanie nowych partii materiału.

                TESTICO w mojej szkole jest używane na każdym poziomie edukacyjnym. Nie stanowi problemu w obsłudze, ani dla pierwszaka, ani dla szóstoklasisty.

                TESTICO jest świetną i szybką formą sprawdzania wiedzy z wszystkich przedmiotów. Zależy to tylko od pomysłowości i kreatywności nauczycieli.

                TESTICO nie musi być wykorzystywane wyłącznie na zajęciach dydaktycznych. Daje także możliwości zaciągnięcia opinii w głosowaniach na Radach Pedagogicznych, zebraniach rodziców, czy lekcjach wychowawczych.

                Wszystkim malkontentom i sceptykom stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych w edukacji, życzliwie radzę, aby spróbowali użyć choć raz tej formy sprawdzania wiedzy.

Satysfakcja z tak przeprowadzonych zajęć pozwoli całkowicie zapomnieć o dawnych nawykach edukacyjnych, atrakcyjna zabawowa forma zajęć usunie stres nierzadko towarzyszący sprawdzaniu uczniowskiej wiedzy. Uskrzydli i zachęci nauczyciela do częstszego stosowania TESTICO.

Jolanta Pańczak

Nauczycielka informatyki

 

« Powrót do listy

Created by: multitech.com.pl