Aktualności

Uniwersytet Wirtualny Warszawa

24.06.2011

Uniwersytet Wirtualny 2011

Zakończyła się już 11 edycja konferencji -Uniwersytet Wirtualny. Podejmowane były najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności :

•nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,

•socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość,

•e-nauczanie w szkołach i uczelniach wyższych,

•e-nauczanie w kształceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników,

•e-edukacja w kształceniu osób niepełnosprawnych,

•kształcenie w zakresie e-edukacji,

•kryteria jakości e-edukacji,

•metodyka nauczania przez Internet konkretnych przedmiotów,

•nowoczesne portale edukacyjne,

•zastosowania Internetu i multimediów w edukacji,

•użycie oprogramowania społecznościowego w e-edukacji,

•rozwiązania informatyczne wspomagające e-edukację,

•laboratoria wirtualne,

•platforma e-nauczania Moodle - wykorzystanie i administracja.

Nasza firma uczestniczyła w spotkaniach i prezentowała podczas zgromadzenia systemy Testico dla uczelni wyższych oraz dzienniki mobilne MobiReg – jako nowość w szkolnictwie.

« Powrót do listy

Created by: multitech.com.pl