Wprowadzenie

Testico Vote dla uczelni


Nieodłącznym elementem każdego spotkania senatorów uczelni w ramach Rad Senatu jest głosowanie. Usprawnienie procesu podejmowania decyzji dzięki mobilnej i bezprzewodowej technologii zbierania głosów pozwala zaoszczędzić nawet do 30% czasu spotkania. W tym celu zalecane jest zastosowanie bezprzewodowego systemu głosowania - Testico Vote.


Jedną z ważnych cech systemu jest jego mobilność, co pozwala na jego zastosowanie w różnych miejscach. Wystarczy podłączyć odbiornik do komputera, rozdać piloty, uruchomić oprogramowanie i przeprowadzić głosowanie.

Zgłaszane w trakcie głosowania uwagi do treści uchwały można na bieżąco wprowadzać. Po każdej uchwale wyniki można zatwierdzić lub przystąpić do ponownego głosowania. Obsługa urządzeń jest prosta i intuicyjna i już po kilku próbnych pytaniach testowych można przystąpić do prowadzenia sesji Senatu Uczelni.

System dostępny jest w zakupie lub dzierżawie oraz może być wykorzystywany w formie wykupienia usługi.

 

Testico Vote dla firm

Testico SONA

Dla wielu firm głosowania odgrywają kluczową rolę (podczas Rad Nadzorczych lub Walnych Zgromadzeniach). Dlatego ich sprawne i bezpieczne przeprowadzanie z uwzględnieniem wagi oddawanych głosów może przynieść wiele korzyści. Proponowanym w tym celu rozwiązaniem jest bezprzewodowy system głosowania Testico Vote.

Bezpieczeństwo transmisji danych jest dla nas kluczowym elementem pracy systemu. Szczególnie w tym aspekcie wyróżniają się urządzenia trzeciej generacji (T03-RF). Oprócz kodowania strumienia przesyłanych danych możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie za pomocą identyfikacyjnych kart chipowych.

Jedną z ważnych cech systemu jest jego mobilność, co pozwala na jego zastosowanie w różnych miejscach. Wystarczy podłączyć odbiornik do komputera, rozdać piloty, uruchomić oprogramowanie i przeprowadzić głosowanie.
Treść uchwał można na bieżąco modyfikować, a po zakończeniu zebrania wydrukować gotowy raport. Program automatycznie wylicza niezbędne do ważności kworum. Dodatkowo każdy z głosujących może mieć określoną wagę głosu (ilość akcji/głosów).

System dostępny jest w zakupie lub dzierżawie oraz może być wykorzystywany w formie wykupienia usługi.
 

Created by: multitech.com.pl