Głosowania

Oferujemy usługę przeprowadzenia głosowania podczas walnych zgromadzeń obejmującą realizację pełnego procesu głosowania nad uchwałami. Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych.


W skład usługi wchodzi:

  • dostarczenie pełnego sprzętu nadajników i odbiorników niezbędnych do przeprowadzenia głosowań
  • możliwość identyfikacji uczestników za pomocą karty chipowej
  • wprowadzenie listy akcjonariuszy lub wspólników,
  • wprowadzenie propozycji głosowanych uchwał (z możliwością edycji treści w trakcie posiedzenia),
  • określeniem wagi głosów (ilości akcji) dla poszczególnych osób,
  • możliwością wyłączenia wybranych osób z poszczególnych głosowań,
  • możliwość określenia warunków przegłosowania uchwały
  • przeprowadzenie głosowań podczas walnego zgromadzenia
  • możliwość wydrukowania raportów z wynikami

Zobacz więcej o produkcie Testico VOTE. Kliknij tutaj.

Napisz do nas

Created by: multitech.com.pl