Warunki użytkowania

Warunki użytkowania urządzeń do bezprzewodowej komunikacji Testico


W celu otrzymania gwarantowanych, optymalnych parametrów, system musi być użytkowany w sposób zgodny z niniejszymi warunkami.

Podczas użytkowania systemu pilot powinien być skierowany w stronę odbiornika. Pilot nie może być zasłonięty przez przeszkody uniemożliwiające lub znacząco utrudniające prawidłową komunikację z odbiornikiem. Pilot, którego antena umiejscowiona jest w jego górnej części powinien posiadać wolną, nie zakłóconą przestrzeń komunikacyjną podczas utrzymywania stałego połączenia z odbiornikiem. Po zerwaniu połączenia, Użytkownik powinien dokonać ponownego połączenia z właściwym odbiornikiem.

Pilot musi być użytkowany w środowisku umożliwiającym bezproblemowe przekazywanie i odbieranie sygnałów między pilotami a odbiornikiem.

Poziom zakłóceń spowodowany przeszkodami, obiektami, ludźmi jak również innymi, zewnętrznymi falami radiowymi działającymi na zbliżonym kanale (sieci WiFi, bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne, Bluetooth, itp.), powinien być niewysoki. Poziom zakłóceń może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Wielkość i układ pomieszczenia oraz elementów znajdujących się w nim ma wpływ na propagację fal radiowych, a zatem ma wpływ na prawidłowe działanie systemu. Powinno dążyć się do użytkowania systemu w pomieszczeniach, w których dostęp każdego pilota do odbiornika podczas użytkowania nie jest ograniczony pośrednimi przeszkodami (np. półokrągła aula ze stopniowo narastającym poziomem podłogi, odbiornik usytuowany w środku półokręgu, na podwyższonym statywie, przy wymiarach auli ok. 40x40 m).

Created by: multitech.com.pl