Kup teraz

Funkcjonalności

Narzędzia pisania i rysowania

 • Różne rodzaje wirtualnych pisaków i gumek jak również narzędzia do rysowania linii, prostokątów, kółek, elips, wielokątów i innych kształtów i tabel. Rozmiar, kolor, przeźroczystość wstawianych pól tekstowych może być dowolnie modyfikowana.

Narzędzia nauczania

 • Obejmują: linijkę, kątomierz, ekierkę, cyrkle, wykresy słupkowe, wykresy w formie koła danych statystycznych, oznaczenia kątów/rozmiarów etc. Dostępna jest również biblioteka figur z różnych dziedzin dla łatwego rysowania np. ozdobnych linii, obwódek, funkcji, łuków, schematów blokowych, listów, numeracji etc. Kolor, cień, lity/wklęsły - każdy z tych atrybutów może zostać zdefiniowany. Poza tym użytkownik może korzystać z obszernej biblioteki obrazków z różnych dziedzin.

Narzędzia prezentacyjne

 • Obejmują: funkcję zrzutu ekranu, reflektor punktowy (z możliwością edycji jego kształtu), zakrywanie / odkrywanie ekranu (w dowolnej konfiguracji z możliwością zdefiniowania czasu zaczernienia), strzałkę ekranową,  kostkę, kalkulator, szkło powiększające (z możliwością edycji jego kształtu i stopnia powiększenia), klawiaturę ekranową etc.

Praca na obiektach

 • Każdy pojedynczy obiekt jak i grupę obiektów można obracać, grupować, sortować, użyć jako tła, użyć jako odnośnika, przeciągnąć i zapisać jako ulubiony.

Import i eksport plików

 • Możliwość otwierania plików graficznych w formacie: BMP, EMF, WMF, TIF, JPG, GIF, PNG; dokumentów: TXT, DOC, PPT, XLS. Materiał stworzony na tablicy można zapisać w formacie PDF, HTML, CDF oraz w powyżej wymienionych formatach.

Odtwarzanie multimediów

 • Możliwość odtwarzania plików: MP3, WAV, WMV, MOV, AVI, DAT, MPG, MPEG, ASF, MPG, RM, RMVB, VOB, SWF bezpośrednio z poziomu tablicy. Możliwość “rysowania” po zatrzymanym materiale filmowym.

Rozpoznawanie pisma i kształtów

 • Rozpoznawanie pisma odręcznego, linii i figur.

Zapisywanie pisma odręcznego

 • Wsparcie dla bezpośredniego zapisu pisma odręcznego w trybie edycji WORD’a, EXCEL’a oraz w trybie odtwarzania slajdów PowerPoint.
 • Funkcja nagrywania czynności wykonywanych na tablicy
 • Możliwość cofania/powtarzania krok po kroku tego co działo się na tablicy.

Nagrywanie zrzutu ekranowego

 • Możliwość nagrywania do pliku AVI, dostępne narzędzia do przekonwertowania nagranego pliku do format SWF, WMV, EXE.

Bogata biblioteka zasobów

 • 600MB gotowych do użycia obrazków z różnych dziedzin (kilkanaście tysięcy obrazków).
 • Możliwość dodania dowolnego obiektu do biblioteki.

Funkcje myszki

 • Prawy / lewy przycisk myszy
 • Pojedyncze / podwójne kliknięcie w celu otworzenia

Długopis i gumka

 • Zróżnicowane narzędzia pisaka: ołówek, pióro, długopis, pędzel, rozmyty pędzel, szeroki pędzel
 • Możliwość ustawienia koloru, przeźroczystości, szerokości, efektu kursora
 • Różne rodzaje gumki: okrągła, kwadratowa, obszarowa, w formie “pętli”, obiektowa oraz opcja wymazania całości

Wstawianie tekstów

 • Możliwość wprowadzenia tekstu “odręcznie” lub za pomocą klawiatury ekranowej
 • Możliwość edycji czcionki tekstu, rozmiaru i koloru
 • Możliwość wstawiania symboli
 • Podstawowe funkcje edycji tekstu
 • Możliwość importu tekstu do pól tekstowych z plików TXT lub ze schowka.

Narzędzie tabeli

 • Możliwość ustawienia ilości kolumn/ wierszy
 • Możliwość wstawiania tekstu w każdej komórce
 • Możliwość edycji czcionki, jej rozmiaru i koloru
 • Możliwość ustawienia koloru obramowania i jego szerokości
 • Możliwość zmiany wielkości komórki
 • Możliwość wypełnienia komórki kolorem lub obrazkiem

Kształty

 • Możliwość użycia predefiniowanych kształtów takich jak: linia ciągła, linia kropkowana, linia składająca się z kropek i kresek, strzałki, kółka, prostokąt, elipsa, wielokąt (dla rysowania trójkątów, wielokątów i nieregularnych linii), romb, sześciokąt, równoległobok, trapez, pięciokąt, trójkąt równoramienny, trójkąt prostokątny
 • Predefiniowane jak również odręcznie narysowane kształty można wypełnić kolorem.
 • Możliwość ustawienia grubości obramowania kształtu oraz jego przeźroczystości.

Wykresy

 • Wykresy kołowe oraz słupkowe
 • Możliwość ustawienia nazwy i wartości każdego sektora / słupka, jego tytułu, efektu 3D, koloru tła, jego przeźroczystości i przyporządkowania linków do wykresów
 • Możliwość ustawienia wielkości każdego z sektorów / słupków
 • Możliwość wypełnienia każdego sektora / słupka kolorem

Narzędzia wymiarów i kątów

 • Oznaczenia wymiarów, oznaczenia kątów, linijka, separator, ekierka. Linijka i ekierka mogą być powiększane/ pomniejszane w nieskończoność
 • Możliwość ustawienia wielkości, jednostek, ilości miejsc po przecinku wymiarów i kątów
 • Możliwość rysowania okręgów, łuków oraz wycinków o określonym promieniu
 • Możliwość ustawienia grubości linii, koloru i przeźroczystości etykiet wymiarów i kątów

Ustawienia paska narzędzi

 • Możliwość blokowania / odblokowania paska, jego przenoszenia, zmiany stylu wyświetlania, minimalizowania, ukrywania, zmieniania umiejscowienia
 • Możliwość samodzielnego ustawienia skrótów na pasku narzędziowym
 • Możliwość dodawania skrótów innych aplikacji na pasku narzędziowy
 • Automatyczne zapamiętywanie ostatnich ustawień
Created by: multitech.com.pl