Kup teraz

Funkcjonalności

Lista najważniejszych funkcjonalności systemu to oprogramowanie w języku polskim i odpowiadanie za pomocą pilotów lub komputera.
 

Piloty i odbiornik

 • automatyczne wykrywanie podłączonego odbiornika (tryb plug&play)
 • możliwość zgłaszania się do odpowiedzi za pomocą pilotów z wyświetlonym na ekranie komunikatem
 • możliwość zatrzymywania czasu odpowiedzi, przechodzenia między poszczególnymi pytaniami, podglądu statystyk odpowiedzi, powiększania multimediów oraz minimalizacji okna programu za pomocą pilota nauczycielskiego
 • obsługa innych programów (np. Power Pointa) za pomocą pilota nauczycielskiego
 • wskaźnik laserowy w pilocie nauczycielskim
 • możliwość przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru za pomocą pilotów
 • możliwość zamiany pilota uczniowskiego podczas testowania na inny (zmiana przypisania pilota)
 • statystyki odpowiedzi w trakcie testu (informacja ile padło głosów na poszczególne odpowiedzi)
 • podgląd informacji o poprawności udzielonych odpowiedzi przez poszczególnych uczestników testu w trakcie testu
 • możliwość wyświetlenia wyników podsumowujących na koniec testu
 • możliwość tworzenia i przyznawania skal ocen dla testu i ich automatyczne obliczanie po zakończonym teście
 • możliwość przeprowadzania testów spersonalizowanych (z losowym zestawem pytań dla poszczególnych uczniów) z użyciem pilotów

 

Bezpieczeństwo:

 • szyfrowanie danych na poziomie bazy danych
 • możliwość logowania za pomocą identyfikatora oraz hasła dostępu
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia dostępu do danych z poziomu aplikacji za pomocą klucza USB z przypisaną do niego licencją (brak możliwości działania danej licencji po przekopiowaniu na inny klucz USB)
 • praca na bazach danych: MySQL oraz Firebird
 • możliwość nadania kont z uprawnieniami administratora pozwalającymi na tworzenie i zmianę struktury jednostki oraz import uczestników (uczniów)
 • możliwość zakładania przez administratorów kont dla prowadzących umożliwiających dostęp do aplikacji w ramach swojego profilu (widoczność tylko swoich testów i wyników)
 • możliwość udostępniania lub nie udostępniania testów innym użytkownikom (nauczycielom)
 • możliwość przełączenia wersji językowej oprogramowania (na język polski oraz angielski)
 • możliwość importowania uczniów z formatu .CSV oraz .SOU
   

Tworzenie testu

 • możliwość tworzenia testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
 • możliwość definiowania i zmiany kolejności odpowiedzi w pytaniu
 • możliwość dodania do pytania multimediów (obrazów, filmów lub dźwięków)
 • możliwość dodania do treści pytania wzorów matematycznych lub obrazów
 • możliwość udostępnienia przez prowadzącego stworzonego przez siebie testu innym prowadzącym
 • możliwość eksportu i importu testów
 • możliwość zaszyfrowania testu przy eksporcie
 • możliwość definiowania i nadania pytaniu dowolnych tagów zdefiniowanych w dowolnej strukturze (np. Przedmiot: Prawo rzymskie, Dział: Zagadnienia, Poziom trudności pytania: łatwe itp.
 • możliwość generowania szablonu testu za pomocą przypisanych do pytań tagów poprzez wybór lub losowanie pytań zawierających określone tagi (np. losowanie 20 pytań z Przedmiotu: Prawo rzymskie, Poziom: łatwe, do tego losowanie 30 pytań z Przedmiotu: Prawo rzymskie, Poziom: średni oraz wybór 10 pytań z Przedmiotu: Prawo rzymskie, Poziom: trudne itp.)
 • możliwość przyznania punktów za pytanie
 • możliwość przyznania części punktów za każdą prawidłową odpowiedź
 • możliwość tworzenia i nadania testowi skali ocen
 • możliwość określenia czasu na odpowiedź na pytanie (brak możliwości poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach, automatyczne przechodzenie do następnego pytania po zakończonym czasie)
 • możliwość określenia czasu na cały test z pominięciem czasu na poszczególne odpowiedzi (możliwość poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach)
 • możliwość drukowania testu
   

Zarządzanie testem i testowanie

 • możliwość określenia czasu (daty i godziny) rozpoczęcia i zakończenia dostępu do uruchomionego testu dla uczestników
 • możliwość wydruku testu z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami
 • możliwość zmiany czcionki i jej wielkości przy wydruku
 • możliwość optymalizacji wydruku testu (pomniejszanie grafik, zmiana ilości kolumn odpowiedzi)
 • możliwość wydruku testu zindywidualizowanego (automatycznie generowany test z wylosowaną kolejnością pytań i odpowiedzi dla określonej grupy osób)
 • możliwość próbnego uruchomienia testu
 • możliwość udzielania odpowiedzi za pomocą myszki i klawiatury
 • możliwość powiększania multimediów dołączonych do pytania (obrazy, filmy)
 • możliwość obserwowania statusu poszczególnych uczestników (zalogowany, w trakcie testowania,  zakończył, przerwał)
 • automatyczne wyświetlanie wyniku punktowego, procentowego oraz oceny po zakończonym przez użytkownika teście
   

Analiza wyników

 • możliwość przeglądania i wydruku wyników dla całej grupy (procent poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych uczestników testu)
 • możliwość przeglądania i wydruku wyników dla poszczególnego uczestnika (z zaznaczonymi przez niego odpowiedziami)
 • możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście jednej grupy (procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania)
 • możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście wielu grup (procentowy rozkład zdawalności z tego samego testu wśród różnych grup)
 • możliwość filtrowania wyników po dacie przeprowadzenia testu- możliwość filtrowania wyników po przedmiocie
 • możliwość eksportu wyników do pliku XML
Created by: multitech.com.pl