Funkcjonalności

  1. Tworzenie własnych ankiet – system umożliwia tworzenie własnych ankiet, z dowolną ilością pytań i odpowiedzi.
  2. Szybkie zbieranie informacji – dzięki pilotom i odbiornikowi informacje od całej grupy studentów zbierane są w sposób szybki
  3. Bezpieczeństwo danych – system zabezpieczeń dostępu do danych oraz ich szyfrowanie gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych
  4. Zachowanie anonimowości ankiet – zbierane informacje mają charakter ankiety, dlatego numery pilotów nie są przypisywane do konkretnych studentów
  5. Automatyczne generowanie ankiet – system generuje ankiety w oparciu o strukturę uczelni oraz przygotowane pytania. Wystarczy wskazać jaką grupę zajęć/wykładowców studenci mają ocenić, by program sam stworzył listę potrzebnych ankiet
  6. Możliwość wstawiania zdjęć do ankiet – do każdego prowadzącego można dodać jego zdjęcie poprawiając efektywność udzielanych ocen.
  7. Szybka analiza wyników – wyniki dostępne są automatycznie po zakończeniu ankietyzacji. Wyniki można przeglądać według wybranych kryteriów np. wyniki tylko z wykładów z wybranego przedmiotu.
  8. Wyniki w formie graficznej – zebrane oceny można przedstawić na wykresie otrzymując wyniki w sposób jasny i czytelny.
  9. Możliwość drukowania raportów – wszystkie interesujące nas wyniki statystyczne możemy wydrukować.
  10. Dostosowanie do struktury uczelni – możliwość dodawania przedmiotów, kierunków, zajęć, prowadzących itp.
Created by: multitech.com.pl