Wprowadzenie

Jak wiadomo, oceny studentów są nie tylko wymogiem przy akredytacji uczelni, ale stanowią również ważny element podnoszenia jakości nauczania. Niektóre uczelnie próbowały w tradycyjny sposób poprzez ankiety drukowane.
 

Udoskonalona wersja ankiet drukowanych przygotowana jest do skanowania, jednak problemem są stosy papieru oraz mocno skomplikowany i długotrwały proces ankietyzacji. Dlatego opracowaliśmy innowacyjny System oceny kadry dydaktycznej - Testico SONA.

System adresowany do uczelni wyższych, które potrzebują sprawnego i szybkiego sposobu ewaluacji kadry. Dzięki temu rozwiązaniu uczelnie mogą szybko otrzymać informacje od studentów na zadawane w ankiecie pytania.

Zebrane w ten sposób dane pozwalają błyskawicznie ocenić poszczególnych prowadzących, kierunki lub typy zajęć.

Możliwość drukowania raportów daje uczelni wygodne narzędzie do dokumentowania badań ankietowych.

Dlaczego ankietyzacja jest tak ważna dla uczelni?

  1. Pozwala zorientować się w postrzeganiu poszczególnych zajęć oraz wykładowców przez studentów
  2. Daje studentom możliwość wyrażenia opinii
  3. Może być dodatkową informacją przydatną w systemie premiowania najlepszych
  4. Stanowi jeden z wymogów akredytacji uczelni


Jak uczelnie dotychczas przeprowadzały ankiety?

Niektóre uczelnie próbowały w tradycyjny sposób poprzez ankiety drukowane. Udoskonalona wersja ankiet drukowanych przygotowana jest do skanowania, jednak problemem są stosy papieru oraz mocno skomplikowany i długotrwały proces ankietyzacji.

Istnieją również ankiety komputerowe. Tutaj uczelnie spotykały się z problemem niskiej frekwencji studentów biorących udział w takich ankietach.


Jak wygląda ankietyzacja z wykorzystaniem systemu?

Studenci otrzymują podczas zajęć bezprzewodowe piloty, ankieta prezentowana jest za pomocą projektora na ekranie. Odbiornik podłączony do komputera zbiera udzielane przez studentów odpowiedzi. W ten sposób po kilkunastu minutach mamy wszystkie wyniki, które później można przeglądać i drukować.
 

1. Ankieta wyświetlana na ekranie

Wprowadzona do programu treść pytań i odpowiedzi jest wyświetlana studentom na ekranie za pomocą projektora. Poszczególne  ankiety są automatycznie generowane na podstawie struktury uczelni.

2. Szybkie zbieranie informacji

Studenci za pomocą bezprzewodowych pilotów udzielają anonimowej oceny. Podłączony do komputera odbiornik przechwytuje wszystkie odpowiedzi. System zbiera wyniki w bazie danych.

3. Wyniki dla uprawnionych

Osoby uprawnione do przeglądania wyników mogą wygodnie określać zakres prezentowanych raportów (oceny poszczególnych osób, kierunków, lat studiów, typów zajęć, itp.)
 

Created by: multitech.com.pl